ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานพัสดุ
ทำเนียบบุคลากร
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานบริหารบุคคล
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
งานนโยบายและแผน
การปฏิบัติการป้องกันทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานความโปร่งใส่
กิจการสภา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.237.16.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 844,771
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2013-09-28

e-service


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
โรคพิษสุนัขบ้า อันตราย! แต่ป้องกันได้ ... ด้วย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง ได้ดำเนินการตามโครงการวันต้นไม้ประ ...
ด้วย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง ได้จัดปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียน ใ ... ด้วย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง ได้จัดโครงการบัณฑิตน้อย มอบวุ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 แทนตำแหน่งที่ว่าง 
     

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
     

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 10 แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ส่ายข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน) บ้านโนนตาลเสี้ยน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านโคกสามัคคี - อ่างเก็บน้ำโคกโป่ง) บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลโคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากโครงการเดิม - อ่างเก็บน้ำโคกโป่ง) บ้านโนนตาลเสี้ยน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มหนองตะนาเชื่อมเขตบ้านหนองสองห้อง) บ้านหนองกุงน้อย ม.10 ตำบลโคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนางวรกร จุติวรรณาภา) บ้านหนองสองห้องใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลโคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-เมษายน-2566
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองขวางหมู่ที่ 7 สายป่าช้าคุ้มลุมปุ๊ก
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองโดน หมุ่ที่ 1 สายไปบ่อขยะ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 7
   ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ประจำเดือน มีนาคม 2566
   ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
   ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ประจำเดือน มกราคม 2566
ข่าวย้อนหลัง
 
สาส์นจากนายกฯ

นายธวัชชัย เลาวัณย์ศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง

อบต.โคกกระเบื้อง
การจัดการองค์ความรู้
สายตรงผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 มิถุนายน 2566
การให้บริการ
ลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ

 


ข้อมูล ITA
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
หมู่ 15 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา 30350
Tel : 0-4400-0214 สายตรงนายก อบต.
Email : kokkrabuang@kokkrabuang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.